Bloederig gelijkspel

Na een spannende wedstrijd tegen Souburg was de enige remise uiteindelijk de totaaluitslag. Met 8 beslissingen gelijk verdeeld kwam de Zeeuwse derby uit op 4-4. Over het geheel genomen mochten wij daar zondermeer het meest blij mee zijn maar hiermee zijn we nog geenszins uit de zorgen. Een enkel matchpunt kan aan het eind van het seizoen heel belangrijk zijn maar voorlopig staan we nog altijd onder de streep, ondanks dat we na 5 speelronden 20,5 bordpunten hebben gehaald (‘+1’). Voor de gelegenheid waren we compleet, de gasten misten Henrik Westerweele. Op papier waren we, zoals wel vaker dit seizoen, licht favoriet. Maar ja dan moet je het dus nog wel waar maken en dat is dit seizoen lastig gebleken. Na de tijdnood leken we met een 2-4 achterstand opnieuw op een nederlaag af te stevenen maar ditmaal werden de veel belovende stellingen die waren overgebleven wel afgemaakt zodat we nog een matchpunt konden bijschrijven.

De tactische opstelling, verzonnen door YT, pakte niet helemaal lekker uit aangezien zeker 3 mensen zaten te spelen tegen iemand tegen wie ze nu juist niet wilden / verwacht waren. Remco wist te melden dat hij altijd slecht scoort tegen Robin en Sven had aangegeven dat van hem tegen Tiggelman of Henderikse niet meer dan een halfje verwacht mocht werden. Verder had Jos al 2x van Hekhuis verloren. Kortom alle gelegenheid om die statistieken recht te zetten….

 

JoeyB deed dat alvast niet met wit tegen Rogier van Gemert (1900/1879N). Zoals bekend heeft een Goese speler genaamd Joey het vaak lastig tegen deze speler met de meest onverklaarbare blunders in snelschaakpotjes. Deze Joey verging het niet veel beter. Hij ging tegen Rogier’s typische opzet voor een snel h4. Dat kan op zich wel maar dan moet je daarbij dus niet het centrum afsluiten. Om te zien hoe tegen deze variant gespeeld kan worden met dat h4 raad ik mij partij tegen dhr. Sikkel aan. In deze partij kwam die witte h-pion dus eigenlijk geïsoleerd te staan van het witte kamp en de Souburger won het kleinood uiteindelijk dan ook gewoon. Pion voor zonder witte compensatie. B ging in de rommelmodus maar stond aan de andere kant van het bord eigenlijk ook niet beter, zoals dan zou moeten. Hij trachtte de boel nog te compliceren met een kwaliteitsoffer maar dit was slechts wanhoop en niet veel later kon SKS de eerste voorsprong van de middag bijschrijven.

 

De eerste gelijkmaker van de dag kwam op naam van Rinus, die er weer eens eentje wist te winnen. De Souburgse invaller Paul van Rooijen (-/1885N) was het slachtoffer. Via via kwam er iets op het bord wat wel deed denken aan de Staunton-variant van het Hollands. Al snel zagen we de verdeling lichtveldige loper tegen paard waarbij Rinus ook nog eens een zwakke broeder op e6 had. Het zag er al met al niet zo goed uit. Toch wist zwart via c5 snel tegenspel te starten en leek het daarom allemaal wel redelijk mee te vallen voor onze speler. Met weinig tijd ging wit in de fout en wist Rinus, van horen zeggen, een stuk en de partij te winnen.

 

Maar daarop was het dus weer de beurt aan de bezoekers om een vol punt te scoren… Louis had zijn dag niet tegen Roeland Alders (1953/1941N) en ging eraf in de aanval. Andermaal speelde Louis een wat gammel ogende opening met zwart en kon wit al vlot spel op de koningsvleugel opstarten. Desondanks leek het deze keer allemaal wel te gaan met een solide ogend paard op h5 en de eeuwige resource Th8 gevolgd door Kf8. Daarop leek het de beurt aan onze speler op de damevleugel en in het centrum maar dat viel tegen. Zwart had vast moeten proberen minimaal 1 licht stuk te ruilen en een eindspel met een klein plusje te spelen. Het manoeuvreren van zwart leidde tot niets echter en Roeland kon via de f- en g-lijn een tweede front tegen de zwarte koning openen… Het zag er allemaal heel gevaarlijk uit en zeker met weinig tijd wist Louis geen verdediging te vinden… 1-2.

 

Gelukkig kwamen we ook weer op gelijke hoogte. Uw verslaggever profiteerde handig van een fout van FM Rene Tiggelman (2163/2193N) in het duel der FMs aan bord 1. De verwachte opening kwam op het bord waarbij Rene wat meer ruimte had maar zwart een hele solide stelling met een aantal duidelijke manoeuvres / plannen / velden voor zwart. Rene ging uiteindelijk voor de meest ambitieuze opzet voor wit door met de c-pion op d5 terug te pakken. Hierdoor kreeg zwart een meerderheid op de damevleugel terwijl wit juist sterker stond aan de andere kant van het bord. Wit probeerde een koningsaanval op te zetten, ook door veel pionnen naar voren te gooien, maar dit liep niet zo een vaart. Toen Rene ook tot deze conclusie was gekomen blunderde hij met b4? simpel een pion weg. Na cxb4 stond Ld4 inderdaad ongedekt maar als wit Txd4 zou doen Lc1 ook… Erger nog voor wit bevrijdde deze actie ook de zwarte zware stukken met een open c-lijn. Wit ging nog voor een wanhoopsoffensief maar zwart bleef kalm, snaaide nog een paar pionnen mee en dwong afruil van de nodige zware stukken af waarop de Souburgse FM er de brui aan gaf. Zo dus weer een gelijke stand:2-2.

 

Nu was het weer de beurt aan de gasten en ditmaal kwamen ze met 2 punten voor… Allereerst ging het in tijdnood mis met Remco tegen Robin Bosters (2103/2102N). Dit was een toch een niets aan de hand stelling na een niets aan de hand opening. Leek mij heel erg gelijk. Maar blijkbaar was de energie bij Remco al een beetje op na de opening terwijl Robin juist beter leek te gaan spelen (en naar eigen zeggen al lang blij was dat hij niet minder stond na de opening…). Remco liet het actieve f5 na en zo kreeg wit in de tijdnoodfase plots een koningsaanval waarbij het door zwart gespeelde …h6 een handig aanknopingspunt bleek… Met nog een paar seconden op de klok zag Remco het niet meer en maakte hij de laatste fout met snel mat tot gevolg…

 

3-2 achter dus maar de witborden 4,6,8 nog actief allen met een ratingoverwicht. Het ‘plan’ kon dus nog slagen. Temeer daar ik dacht dat we op alle borden beter tot gewonnen stonden. Dat STONDEN we ook maar inmiddels niet meer bij Maxim die andermaal in tijdnood de mist in ging. Ditmaal mocht Corne Boogaard (1831/1843N) de felicitaties in ontvangst nemen. Maxim speelde zoals wel vaker weer een goede partij tot aan die vermaledijde tijdnoodfase. Meer ruimte, beter stukkenspel. Zo eentje waarbij YT het punt stiekem al geteld had… Wel gooide wit zijn koningsvleugelpionnen ver naar voren maar goed als dat wint is het niet erg… Maar goed wit raakte dus de controle kwijt in tijdnood, alle witte stukken stonden opeens slecht en plots kon zwart met Dd4/Lc5 een batterij op zetten die dodelijk het witte kamp binnen kwam. Aangezien de witte pionnen al op h4/g5/f5 stonden had de witte koning geen schuilplaats… Ook met weinig tijd wist de Souburger winnend toe te slaan en het matnet dicht te knopen na bovendien nog een volle toren meegepakt te hebben. Een behoorlijke tegenvaller….

 

Daarop moesten Sven en Jos dus winnen. Voor beiden gold dat ze beter stonden maar dat het niet zo 1,2,3 gewonnen was. Jos won uiteindelijk gelukkig dus wel tegen Jeroen Hekhuis (2085/2084N). Ook hier gold eigenlijk dat de Goesenaar duidelijk in het voordeel kwam, na een niet hele ambitieuze opening, maar het in tijdnood weer grotendeels weg gaf. Jos transformeerde deze partij eigenlijk heel mooi het ene voordeeltje in het andere en hield uiteindelijk dan ook een beter eindspel over met goed paard tegen krakkemikkige loper. Er waren echter ook nog torens op het bord en daarmee wist zwart tegenspel te krijgen. Zwart leek genoeg te hebben om wit in een remisevariant te dwingen maar om mij onduidelijke redenen liet Jeroen zich zomaar foppen en zag zijn loper verloren gaan terwijl hij eerder in tijdnood wel accuraat had verdedigd. Jos probeerde het door wat zetten om te wisselen geloof ik maar dat had niets moeten worden. Plots ging die zwakke loper er echter opeens af… Met een stuk meer kon Jos gelukkig wel de winst binnen halen.

 

Tot slot moest Sven dus winnen van Bert Henderikse (1936/1894N) om dan toch nog een matchpunt op de borden te krijgen. Ook hier had wit eigenlijk de hele middag duidelijk voordeel gehad al liet Sven in de analyse nog een tactische variant zien die zwart misschien wel eeuwig schaak had opgeleverd… Dat zag Bert echter niet en nu belandde de ervaren zwartspeler in een mistroostig eindspel van goed paard tegen slechte loper. Hier dan zonder torens… Probleem bij deze partij was dat het heel lastig was voor wit om binnen te komen… Denk dat zwart door niets doen misschien wel remise had kunnen maken maar hij ruilde juist 2x een pion af wat de witte koning langzaam maar zeker toe stond om binnen te dringen in het zwarte kamp. En dan laat de kracht van het paard tegen de loper zich zien. Langzaam maar zeker werd zwart nog verder terug gedrongen totdat alle zwakke pionnen niet meer verdedigd konden worden en Sven een punt mocht bijschrijven.

 

Zodoende dus toch nog een gelijkspel. 8 beslissingen, 0 remises. Dat zie je ook niet vaak. Het is al met al duidelijk dat het totaal niet ons seizoen is dus dan moet je het puntje maar mee nemen. Er resteren nog 4 wedstrijden waarin toch minimaal 3 matchpunten gehaald zullen moeten worden, mogelijk 4.

 

Overigens wil ik langs deze weg nog even melden aan een zeker persoon dat het NIET op prijs gesteld worden om mensen hun EIGENDOMMEN (zoals pennen en notatieformulieren) doodleuk in de KAST te leggen, deze op slot te doen en dan weg te gaan terwijl na 1 nanoseconde logisch nadenken vast bedacht had kunnen worden dat de persoon tot wie deze EIGENDOMMEN toe behoren nog aanwezig was en er dus geen enkele reden was om deze EIGENDOMMEN op te bergen op een plaats waar deze persoon er niet meer bij kan tot volgende week. Gelukkig kon uw verslaggever de partij tegen Rene ook zonder notatieformulier reproduceren en invoeren in de computer…